DOĞRUSAL KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI

1. Doğrusal Kontrol Sistemleri Terminolojisi
2. Transfer Fonksiyonları
3. Blok Diyagramları
         ve MATLAB'da sadeleştirilmesi
4. İşaret Akış Diyagramları
5. Durum Diyagramları
6. Elektrik Sistemlerinin Modellenmesi
7. Mekanik Sistemlerin Modellenmesi
8. Elektromekanik Sistemlerin Modellenmesi
9. Zaman Cevabı-1
10. Zaman Cevabı-2
11.Kararlılık
12.Kalıcı Durum Hatası
13. Kök Yer Eğrisi Teknikleri
14. Kök Yer Eğrisi ile Tasarım
15. PD, PID ve geri besleme kompanzasyonu