DEVRE ANALİZİ-II

  • AA Kalıcı Durum Analizi
  • AA Kalıcı Durum Güç Analizi
  • Manyetik Bağlı Devreler
  • Çok Fazlı Devreler
  • S düzleminde Devre Çözümleri
  • Değişken Frekanslı Devreler

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ders Kitabı:                                                                            Dönem İçi Notlar                             
Basic Engineering Circuit Analysis,                            
Yazarlar:  J. Irwin, R. Nelms                                        

Türkçe Baskısı:
Temel Mühendislik Devre Analizi,
Editör: Timur Aydemir