Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1. C. Elmas, Ö. F. Bay and M. Alçı, " Sayısal Sinyal İşlemcisi Kontrollu Anahtarlamalı Relüktans Motor Sürücüsü", 6. Elektrik Mühendisliği Kongresi, s. 1003-1006, 1995.
  2. Ö.F. Bay, İ. Atacak, “Genel Amaçlı Bir Bulanık Mantık Denetleyicisinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi” Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, s. 374-378, 2000, Bursa, Türkiye
  3. İ. Atacak, Ö.F.Bay, “Bulanık Mantık Denetimli Bir Fazlı Kesintisiz Güç Kaynağının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), Ankara, 2006.
  4. M. Özarslan, Ö.F. Bay, “GUNT RT 512 Sıvı Seviye Denetim Cihazının Bulanık Mantık Denetleyicisi ile Denetimi”, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (TOK’06), Ankara, 2006.
  5. M. Özarslan, B. Kubat ve Ö.F. Bay, “Uzaktan Eğitim İçin Entegre Ofis Dersi’nin Web Tabanlı İçeriğinin Geliştirilmesi Ve Üretilmesi”, Akademik Bilişim Konferansı-2007, Kütahya,
  6. C. Gemci, Ö. F. Bay, “Yapay Zeka Temelli Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yaklaşımı”, Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu-2, KKTC, 2008.
  7. Ö.F. Bay, M.Dener, M. Dörterler, “KOBİ'lerde Malzeme İhtiyaç Planlaması İçin Bir Yazılım Geliştirilmesi”, 5. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi,  İstanbul, 2008
  8. M. Ozarslan Yatak, Ö.F. Bay, “Şebeke Etkileşimli Üç Fazlı İki Kademeli Fotovoltaik Sistem Modeli Ve Simülasyonu, Uluslararası Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları KonferansıNÜYEK-2009, Ankara