BULANIK MANTIK

·       Zeka ve Yapay Zeka
·       Yapay Zeka Teknikleri
·       Bulanık Mantığa Giriş
·       Bulanık Kümeler
·       Bulanık İlişkiler
·       Bulanık Çıkarım
·       Bulanık Mantık Sisteminin Elemanları
·       Bulanık Mantık Sistemi Çeşitleri
·       Bulanık Mantık Sistemi Tasarımı

 

 

Ödev-1: Üyelik derecesi hesaplama yazılımı geliştirme
Ödev-1 için örnek bir uygulama

Sunu Ödevi: Bir makalenin sözlü sunumu

Ödev-2: Bulanık Mantık ile sistem tasarımı ve simülasyonu
Ödev-2 için örnek bir uygulama

PI-Buck Konverter